Wszechstronne obszary prowadzenia prac i serwisowania

  • Umowy ramowe w dziedzinie zakładowego utrzymania ruchu i montażu rurociągów
  • Lokalne wsparcie dla klienta w ramach okresowych konserwacji i badań
  • Wsparcie dla klienta w razie awarii urządzeń oraz planowanych wyłączeń
  • Realizacja małych projektów
  • Nadzorowanie i optymalizacja obiektów
  • Całodobowe dyżury telefoniczne
  • Analiza słabych punktów