Kompleksowa obsługa – tylko jedna osoba kontaktowa

Jako dostawca wielu usług, Rohrer Group w ramach usuwania substancji szkodliwych obsługuje branże izolacji i budowy rusztowań w celu optymalnego wykorzystania efektów synergii w przedsiębiorstwie.

Rohrer Group wykonuje takie czynności jak budowa niezbędnego rusztowania elewacyjnego, demontaż izolacji, właściwe usuwanie substancji szkodliwych, prawidłowa utylizacja oraz ponowny montaż materiału izolacyjnego. Najważniejszą korzyścią dla klientów jest koordynacja harmonogramów wszystkich branż.

Renowacja budynków i obiektów wymaga szczególnej odpowiedzialności inwestora. Substancje zagrażające środowisku i zdrowiu, takie jak azbest, często występują podczas prac renowacyjnych. Dlatego usuwanie substancji szkodliwych należy powierzać doświadczonym firmom, które są świadome odpowiedzialności. Z taką samą starannością obsługujemy zlecenia przemysłowe, jak i zamówienia od osób prywatnych.

Rohrer Group ściśle współpracuje z wyspecjalizowanymi doradcami i laboratoriami dzięki czemu dysponuje dogłębną analizą materiałów budowlanych zagrażających zdrowiu. Niezależne analizy stanowią podstawę kompleksowego planowania usuwania substancji szkodliwych.

 

Rohrer Group gwarantuje bezpieczne wykonanie zleceń dzięki następującym działaniom:

 • oddzielne strefy usuwania,
 • śluzy dla osób,
 • śluzy dla materiałów,
 • specjalna odzież ochronna,
 • wysokopróżniowe systemy ssące i podciśnieniowe,
 • trwałe oczyszczanie powietrza.

Rohrer Group jest właściwym partnerem do realizacji planów zarówno dla sektora budowlanego, jak i dużych zakładów przemysłowych. Wielorakie zadania realizujemy bezpiecznie, szybko i niezawodnie uwzględniając wzajemnie koordynowane prac. Gwarantujemy płynny przebieg działań:

 • 1 osoba kontaktowa do wszystkich czynności,
 • szeroka, modułowa oferta usług,
 • pakiety usług dostosowane do indywidualnych potrzeb,
 • zaawansowane zarządzanie jakością,
 • nowoczesny park maszynowy,
 • bezpieczeństwo wykonania,
 • terminowość.

 

< Powrót do spisu