Rewitalizacja składowisk szlamów olejowych: Solna redukcja problematycznych substancji podczas czyszczenia zbiornika

Stosowana przez Rohrer Group metoda obróbki szlamu olejowego umożliwia odzyskiwanie olejów ze składowisk szlamu olejowego a tym samym radykalne zmniejszenie ilości materiałów, których utylizacja jest problematyczna i droga.

Instalacje do obróbki szlamów olejowych i wiertniczych składowanych na składowiskach i w zbiornikach szlamu są projektowane i konfigurowane pod kątem konkretnych produktów. Szczególną uwagę zwraca się na oddzielanie substancji zakłócających zawartych w szlamach (drewno poużytkowe, tworzywa sztuczne, betonowy gruz itp.) poprzez zastosowanie specjalnych urządzeń płucząco-przesiewających.

Do wydobywania szlamu olejowego ze zbiorników służą maszyny załadunkowe, przenośniki pneumatyczne i pogłębiarki ssące. Do obróbki wydobytych szlamów wykorzystywane są sprawdzone technologie z wirówkami sedymentacyjnymi i wirówkami typu Tricanter®.

W zależności od występujących zanieczyszczeń, oddzielone sedymenty można również oczyszczać metodami mikrobiologicznymi. Następuje wówczas również redukcja zanieczyszczenia środowiska wynikającego ze spalania odpadów specjalnych. Oczyszczanie mikrobiologiczne zmniejsza zawartość węglowodorów w sedymentach do tego stopnia, że mogą być one wykorzystywane na przykład do przykrywania wysypisk z innymi odpadami.

 

< Powrót do spisu

 

 

Previous Image
Next Image

info heading

info content