Czyszczenie kolumn i zbiorników: Czyszczenie z wykorzystaniem najlepszego wyposażenia

W przemyśle procesowym technika wody pod wysokim ciśnieniem sprawdziła się w przypadku czyszczenia wewnętrznego zbiorników, niezależnie od rodzaju i wielkości, włącznie z ewentualnymi elementami wewnętrznymi (mieszadła, rury wyrzutowe, rury do sterowania poziomem napełnienia, wężownice grzejne, dna, blachy odbojowe i kierujące itp.) jako metoda czyszczenia, która jest najefektywniejsza i najbardziej ekologiczna dla klienta. Wykorzystywana jest wyłącznie woda, bez dodatków chemicznych.

Rohrer Group korzysta z bogatego i nowoczesnego wyposażenia, a stosowane są głównie automatyczne systemy czyszczenia, na przykład głowice do mycia zbiorników, dysze obrotowe itp.

Nadrzędnym celem jest unikanie konieczności wchodzenia do zbiorników w celu ograniczenia zagrożenia dla pracowników. Jednocześnie oferujemy klientom racjonalne metody czyszczenia, które są oszczędne pod względem zużycia materiałów.

 

< Powrót do spisu

Previous Image
Next Image

info heading

info content