Czyszczenie chemiczne

W czyszczeniu chemicznym wymagany dodatek jest określany poprzez analizy chemiczne, a optymalna metoda czyszczenia jest dostosowywana do czyszczonych elementów i rodzaju zanieczyszczenia. Po czyszczeniu pozostałości są neutralizowane i utylizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zalety czyszczenia chemicznego:

  • redukcja czasu i kosztów w porównaniu do tradycyjnych metod czyszczenia dzięki zdecydowanemu ograniczeniu np. prac demontażowych, montażu rusztowań,
  • uzyskanie optymalnej skuteczności czyszczenia,
  • minimalizacja strat energii w czyszczonych elementach urządzeń,
  • redukcja kosztów eksploatacji,
  • zwiększenie trwałości.

 

Odgazowanie i dekontaminacja

Wykorzystanie specjalnie dostosowanych metod czyszczenia to minimalizacja wpływu na środowisko i oszczędność zasobów. Innowacyjna metoda płukania systemowego Rohrer Group umożliwia łatwe i skuteczne usuwanie osadów i pozostałości emitujących węglowodór z aparatury i całych elementów urządzeń z wykorzystaniem sprawdzonych i ekologicznych dodatków. Metoda ta umożliwia szybsze wchodzenie do zbiorników aparatury podczas postoju urządzeń, a więc skraca czas wykonania prac przeglądowych.

Zalety metody płukania systemu:

  • zapobieganie zagrożeniom pochodzącym od pozostałości substancji samozapalnych,
  • zmniejszenie wpływu na środowisko dzięki płukaniu w systemie zamkniętym,
  • zwiększenie wydajności pracy urządzeń produkcyjnych,
  • skrócenie czasu postoju urządzeń.

 

Trawienie/pasywacja

Trawienie urządzeń ze stali węglowej odbywa się według najnowszego stanu techniki i umożliwia całkowite usuwanie pozostałości montażowych oraz osadów z nowych obiektów.

Po czyszczeniu metodą pasywacji elementy są uszczelniane warstwą ochronną w celu zabezpieczenia na czas do uruchomienia. Prace mogą być wykonywane w obiegu zamkniętym, metodą spryskiwania lub smarowania.

 

< Powrót do spisu