Metoda turbomieszania: Elastyczne i bezpieczne czyszczenie zbiorników

Stosowana i stale udoskonalana przez Rohrer Group metoda turbomieszania jest jedną z najskuteczniejszych dostępnych na rynku metod czyszczenia. W metodzie tej wydajne mieszalniki z napędem hydraulicznym ze sterowanymi wirnikami są montowane we włazach dzwonów pływających na zbiornikach.

Mobilne agregaty hydrauliczne dostarczają niezbędną energię napędową do wprawienia w ruch pozostałej zawartości zbiornika i do rozpuszczenia rozpuszczalnej frakcji pozostałości znajdujących się na dnie (węglowodory, parafina itp.).

Pozostała mieszanka zawierająca produkt i rozpuszczoną frakcję pozostałości jest przepompowywana – w zależności od możliwości infrastruktury – do innych zbiorników klienta. Opcjonalnie mogą być również wykorzystywane inne operacje technologiczne, takie jak filtracja lub separacja.

Po zakończeniu przepompowywania, pozostające w zbiorniku sedymenty są usuwane ręcznie przez nasz doświadczony personel z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

< Powrót do spisu

 

Previous Image
Next Image

info heading

info content