Czyszczenie rurociągów i kanałów: Sprawdzone i efektywne

Ze względu na uniwersalne zastosowanie i wysoką wydajność, nie można sobie już wyobrazić techniki procesowej bez czyszczenia rurociągów z zastosowaniem wodnej techniki wysokociśnieniowej.

Oprócz czyszczenia przemysłowego oferujemy również klasyczne usługi w dziedzinie czyszczenia
kanałów:

  • czyszczenie rur ściekowych i kanalizacyjnych,
  • odtykanie rur w budynkach mieszkalnych i obiektach komunalnych,
  • płukanie kolektorów i przykanalików,
  • czyszczenie rowów odwadniających i studni chłonnych,
  • czyszczenie kanałów wentylacyjnych,
  • objazdy kamerą w celu udokumentowania efektów czyszczenia.

 

< Powrót do spisu